Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2015)0283Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2015)0283

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 5. aprila 2017 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o določenih vidikih prava družb (kodificirano besedilo)
(EP-PE_TC1-COD(2015)0283)

5.4.2017

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: