Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2015)0283Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2015)0283

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 5 april 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/… om vissa aspekter av bolagsrätt (kodifiering)
(EP-PE_TC1-COD(2015)0283)

5.4.2017

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: