Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2015)0287Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2015)0287

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 26. března 2019 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb
(EP-PE_TC1-COD(2015)0287)

26.3.2019

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: