Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2015)0287Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2015)0287

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 26. märtsil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/… digisisu üleandmise ja digiteenuste osutamise lepingute teatavate aspektide kohta
(EP-PE_TC1-COD(2015)0287)

26.3.2019

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: