Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2015)0287Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2015)0287

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2019. március 26-án került elfogadásra a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések egyes vonatkozásairól szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2015)0287)

26.3.2019

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: