Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2015)0287Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2015)0287

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2019 m. kovo 26 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/... dėl tam tikrų skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų teikimo sutarčių aspektų
(EP-PE_TC1-COD(2015)0287)

26.3.2019

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: