26.3.2019
TC1-COD(2015)0287
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 26 mars 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/… om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster
(EP-PE_TC1-COD(2015)0287)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 307kWORD 101k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy