Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2015)0288Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2015)0288

  ***I
  EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
  vastu võetud esimesel lugemisel 26. märtsil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/… kaupade müügilepingute teatavate aspektide kohta, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2394 ja direktiivi 2009/22/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/44/EÜ
  (EP-PE_TC1-COD(2015)0288)

  26.3.2019

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: