26.3.2019
TC1-COD(2015)0288
***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 26. ožujka 2019. radi donošenja Direktive (EU) 2019/… Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima ugovora o kupoprodaji robe, izmjeni Uredbe (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ te stavljanju izvan snage Direktive 1999/44/EZ
(EP-PE_TC1-COD(2015)0288)

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 317kWORD 91k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti