26.3.2019
TC1-COD(2015)0288
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 26 maart 2019 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG
(EP-PE_TC1-COD(2015)0288)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 305kWORD 86k
Juridische mededeling - Privacybeleid