Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2015)0307Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2015)0307

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 16. února 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění nařízení (EU) 2016/399 s ohledem na posílení kontrol na vnějších hranicích za použití příslušných databází
(EP-PE_TC1-COD(2015)0307)

16.2.2017

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: