Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2015)0307Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2015)0307

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 16. veebruaril 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/…, millega muudetakse määrust (EL) 2016/399 seoses asjaomastes andmebaasides tehtava kontrolli tugevdamisega välispiiridel
(EP-PE_TC1-COD(2015)0307)

16.2.2017

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: