Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2015)0307Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2015)0307

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2017 m. vasario 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/..., kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2016/399 nuostatos, susijusios su atitinkamų duomenų bazių tikrinimo prie išorės sienų sugriežtinimu
(EP-PE_TC1-COD(2015)0307)

16.2.2017

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: