16.2.2017
TC1-COD(2015)0307
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 16 februari 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 inzake het aanscherpen van de controles aan de hand van relevante databanken aan de buitengrenzen
(EP-PE_TC1-COD(2015)0307)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 217kWORD 59k
Juridische mededeling - Privacybeleid