Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2015)0307Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2015)0307

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 16 februarie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește consolidarea verificărilor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe
(EP-PE_TC1-COD(2015)0307)

16.2.2017

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: