Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2015)0307Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2015)0307

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 16. februarja 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 v zvezi z okrepljenim preverjanjem v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah
(EP-PE_TC1-COD(2015)0307)

16.2.2017

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: