Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2015)0307Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2015)0307

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 16 februari 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller stärkandet av kontroller mot relevanta databaser vid de yttre gränserna
(EP-PE_TC1-COD(2015)0307)

16.2.2017

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: