Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2015)0308Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2015)0308

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 6. července 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/..., kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 768/2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu
(EP-PE_TC1-COD(2015)0308)

6.7.2016

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: