Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2015)0308Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2015)0308

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 6. juulil 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/…, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 768/2005, millega moodustatakse Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur
(EP-PE_TC1-COD(2015)0308)

6.7.2016

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: