Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2015)0308Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2015)0308

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2016. július 6-án került elfogadásra a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról szóló 768/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2015)0308)

6.7.2016

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: