Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2015)0308Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2015)0308

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 6 iulie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 768/2005 al Consiliului de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului
(EP-PE_TC1-COD(2015)0308)

6.7.2016

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: