Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2015)0308Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2015)0308

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 6. julija 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 768/2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva
(EP-PE_TC1-COD(2015)0308)

6.7.2016

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: