Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2015)0308Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2015)0308

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om ändring av rådets förordning (EG) nr 768/2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske
(EP-PE_TC1-COD(2015)0308)

6.7.2016

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: