12.3.2019
TC1-COD(2016)0002
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 12 март 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета във връзка с обмена на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за съдимост (ECRIS) и за замяна на Решение 2009/316/ПВР на Съвета
(EP-PE_TC1-COD(2016)0002)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 230kWORD 63k
Правна информация - Политика за поверителност