12.3.2019
TC1-COD(2016)0002
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 12 maart 2019 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad, betreffende de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en betreffende het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris), en ter vervanging van Besluit 2009/316/JBZ van de Raad
(EP-PE_TC1-COD(2016)0002)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 207kWORD 61k
Juridische mededeling - Privacybeleid