12.3.2019
TC1-COD(2016)0002
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 12. marca 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV, pokiaľ ide o výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a pokiaľ ide o Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS), a ktorou sa nahrádza rozhodnutie Rady 2009/316/SVV
(EP-PE_TC1-COD(2016)0002)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 219kWORD 61k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia