Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2016)0023Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2016)0023

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 14. ožujka 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008
(EP-PE_TC1-COD(2016)0023)

14.3.2017

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: