19.1.2017
TC1-COD(2016)0029
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 19 януари 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2015/936 относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса
(EP-PE_TC1-COD(2016)0029)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 986kWORD 93k
Правна информация - Политика за поверителност