12.9.2017
TC1-COD(2016)0030
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2017 m. rugsėjo 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/... dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010
(EP-PE_TC1-COD(2016)0030)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 1144kWORD 158k
Teisinė informacija - Privatumo politika