2.3.2017
TC1-COD(2016)0031
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 2 март 2017 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката и за отмяна на Решение № 994/2012/ЕС
(EP-PE_TC1-COD(2016)0031)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 720kWORD 63k
Правна информация - Политика за поверителност