2.3.2017
TC1-COD(2016)0031
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 2 maart 2017 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een mechanisme voor informatie-uitwisseling met betrekking tot intergouvernementele overeenkomsten en niet-bindende instrumenten tussen lidstaten en derde landen op energiegebied, en tot intrekking van Besluit nr. 994/2012/EU
(EP-PE_TC1-COD(2016)0031)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 323kWORD 60k
Juridische mededeling - Privacybeleid