Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2016)0033Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2016)0033

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 7. kesäkuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/… antamiseksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta
(EP-PE_TC1-COD(2016)0033)

7.6.2016

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: