8.6.2016
TC1-COD(2016)0039
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 8. juni 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådets afgørelse (EU) 2016/... om yderligere makrofinansiel bistand til Tunesien
(EP-PE_TC1-COD(2016)0039)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 167kWORD 83k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik