Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2016)0084Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2016)0084

  ***I
  POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
  přijatý v prvním čtení dne 27. března 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0084)

  27.3.2019

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: