Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2016)0084Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2016)0084

  ***I
  EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
  vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 27. maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi EU-lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 2003/2003 kumoamisesta
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0084)

  27.3.2019

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: