Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2016)0084Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2016)0084

  ***I
  SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
  arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 27 Márta 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos rialacha maidir le táirgí leasacháin AE a chur ar fáil ar an margadh agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2003/2003
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0084)

  27.3.2019

  Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: