27.3.2019
TC1-COD(2016)0084
***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante UE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003
(EP-PE_TC1-COD(2016)0084)

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 2928kWORD 2752k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate