Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2016)0084Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2016)0084

  ***I
  STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
  sprejeto v prvi obravnavi dne 27. marca 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o omogočanju dostopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu, spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2003/2003
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0084)

  27.3.2019

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: