Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2016)0105Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2016)0105

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 25 Deireadh Fómhair 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le húsáid an Chórais Dul Isteach/Imeachta
(EP-PE_TC1-COD(2016)0105)

25.10.2017

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: