Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2016)0106Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2016)0106

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 25. lokakuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsylle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen ja asetusten (EY) N:o 767/2008 ja (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta
(EP-PE_TC1-COD(2016)0106)

25.10.2017

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: