25.10.2017
TC1-COD(2016)0106
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2017 m. spalio 25 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/..., kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011
(EP-PE_TC1-COD(2016)0106)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 1054kWORD 154k
Teisinė informacija - Privatumo politika