Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2016)0106Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2016)0106

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 25 octombrie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/2011
(EP-PE_TC1-COD(2016)0106)

25.10.2017

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: