Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2016)0110Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2016)0110

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 27. dubna 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 258/2014, kterým se zavádí program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu na období 2014–2020
(EP-PE_TC1-COD(2016)0110)

27.4.2017

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: