Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2016)0110Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2016)0110

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 27. aprillil 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/…, millega muudetakse määrust (EL) nr 258/2014, millega luuakse liidu programm, toetamaks teatavaid tegevusi finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas aastatel 2014–2020
(EP-PE_TC1-COD(2016)0110)

27.4.2017

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: