Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2016)0110Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2016)0110

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 27. huhtikuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäisten toimien tukemiseksi toteutettavasta unionin ohjelmasta kaudelle 2014–2020 annetun asetuksen (EU) N:o 258/2014 muuttamisesta
(EP-PE_TC1-COD(2016)0110)

27.4.2017

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: