Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2016)0110Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2016)0110

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2017. április 27-én került elfogadásra a pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló uniós program létrehozásáról szóló 258/2014/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2016)0110)

27.4.2017

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: