Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2016)0110Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2016)0110

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 27 kwietnia 2017 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 258/2014 w sprawie ustanowienia unijnego programu wspierania określonych działań w dziedzinach sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych na lata 2014–2020
(EP-PE_TC1-COD(2016)0110)

27.4.2017

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: