Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2016)0110Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2016)0110

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 27 aprilie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 258/2014 de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului pentru perioada 2014-2020
(EP-PE_TC1-COD(2016)0110)

27.4.2017

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: