Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2016)0110Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2016)0110

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 27 april 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/... om ändring av förordning (EU) nr 258/2014 om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision för perioden 2014–2020
(EP-PE_TC1-COD(2016)0110)

27.4.2017

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: