Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2016)0149Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2016)0149

  ***I
  ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
  приета на първо четене на 13 март 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета относно услуги за трансгранична доставка на колетни пратки.
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0149)

  13.3.2018

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: